ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

18 08 2012

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

  โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบได้ดวยอุปกรณ์ที่ทำตามหน้าที่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1) ส่วนรับข้อมูล (lnput   unit)

       เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากคน และส่งต่อข้อมูลไปยัง หน่วยประมวลผล เพื่อทำการประมวลต่อไป รูปแบบการส่งข้อมูลอุปกรณ์อยู่ในร฿ปกางส่งสัญณาณเป็นรหัสดิจิตอลนั้นเอง อุปกรณ์รับข้อมูลได้แก่

คีย์บรอด์ (keybaord)

เมาส์ (mouse)

สแกนเนอร์(scanner)

อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (finger dcen)

ไมโครโฟน (microphone)

กล้องเว็บแคม (webcam)

  อุปกรณ์รับข้อมูลยังมีอีกมากมาย ยังเพื่อขึ้นปายอีกเรื่อยๆตามด้านการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2) ส่วนประมูลข้อมูล (centput processing unit)

    ส่วนประมวลข้อมูล เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องการอีกทั้งยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

3) ส่วนแสดงผล (output unit)

          เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลข้อมูล ของส่วนประมวลข้อมูลโดยปกติการแสดงผลมีอยู่ 2 รูปแบบ ด้วยกันคือ แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ และไม่มีสำเนาเก็บไว้

เครื่องพิมพ์ (printer)

เครื่องวาด (plotter)

แบไม่ีสำเนา เช่น จอภาพ เครื่องฉายภาพ

4) หน่วยความจำ (memory unit)

      อุปกรณืที่เก็บข้อมูลคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

    -หน่วยความจำชั่วคราว คือ เเรม เป็นหน่วยที่ใช้ระหว่างคอมพิวเตอร์ทำงาน ข้อมูลและคำสั่งจะหายไปทุกครั้งที่เราปิดเครื่อง

ram

หน่วยความจำถาวร หรือหน่วยความจำหลัก ได้แก่ฮาร์ดิสก์ที่ใช้ในกาเก็บข้อมูล และรอมที่ใช้ในการเก็บค่าไบออส หน่วยความจำถาวรจะช่วยในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะไม่สูญหายเมือปิดเครื่อง

harddisk

computer.kapook.com/compoent.php

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: